Harap lengkapi data dengan sebenar-benarnya

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)


Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Demikian ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:
Jalan :
RT :
RW :
Desa/Kelurahan :
Kota Administrasi :
NIB :
Status Tanah :
Dipergunakan untuk :

Batas-batas tanah:
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun
yang sampai saat ini saya kuasai terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.
Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata permintaan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak yang berwenang.
1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :